Όροι Χρήσης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η εταιρεία μας αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχόμενου της ιστοσελίδας (γραφικά, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και σχέδια) τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων(Διεθνή Νομοθεσία περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων).Απαγορεύεται οποιαδήποτε είδους αντιγραφή αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας .Δηλώνεται ότι οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

info@atwa.gr